TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Minh Thu

Phó hiệu trưởng

3

Nguyễn Thị Minh Thùy

Giáo viên

4

Lê Thị Hạnh

Giáo viên

5

Đặng Thị Bích Liên

Giáo viên

6

Trần Thị Cẩm Vân

Giáo viên

7

Trương Thị Lan

Giáo viên

8

Đinh Thị Na

Giáo viên

9

Ngô Thị Thảo

Giáo viên

10

Nguyễn Thị Nguyên

Tổ phó chuyên môn

11

Nguyễn Hoàng Oanh

Giáo viên

12

Trà Thị Mỹ Lệ

Tổ trưởng chuyên môn

13

Phan Thị Vọng

Kế toán

14

Phan Thị Thu Phương

Giáo viên

15

Trần Minh Khánh

Bảo vệ

16

Nguyễn Thị Hường

Cấp dưỡng

17

Nguyễn Thị Hương Trà

Cấp dưỡng