Lê Thị Hạnh - Chủ tịch công đoàn 

Sdt: 0365149307

gmail: Hanhmgtc@gmail.com

Phan Thị Vọng - Nữ công

Sdt: 0333736972

gmail: vongphan1982@gmail.com

Đặng Thị Bích Liên - Thủ quỹ

Sdt: 0336156348

gmail: bichlienhuyrn@gmail.com